Kirkebil til Skuldelev og Selsø kirker

Du er altid velkommen til at bestille en vogn hos TaxiNord på følgende telefonnummer: 47 13 19 20, senest kl. 18.00 dagen før. Benyt det kontonr., som ligger fremme i våbenhuset.