Kirkebilen

Sogneby Kirke har en aftale med Sogneby Taxa, så har du brug for at blive hentet til en gudstjeneste eller et kirkeligt arrangement så ring på telefon 27 87 72 82.