Bibelens forunderlige planterverden

I foredraget fortælles om mange års arbejde med indsamling af oplysninger om planterne i Bibelen. Disse er samlet i bogen ’Bibelens Planteverden’, som udkom på forlaget Rhodos i 2004.

I Bibelen er omtalt ca. 100 forskellige planter. Nogle af disse er velkendte kulturplanter, andre er sjældne og mere eller mindre ukendte eksotiske vækster. Der gives eksempler på anvendelse af planterne, og i hvilken sammenhæng de er omtalt i Bibelen. Desuden fortælles om nogle af de mange arkæologiske udgravninger i Mellemøsten, hvor der er fundet rester af Bibelske planter.

Bogen er illustreret med 20 farveplancher af bibelske planter, der stammer fra et 2000 år gammelt græsk lægehåndskrift, samt med en række sort-hvide illustrationer fra Egypten, Assyrien og Palæstina, hvoraf nogle stammer fra den bibelske periode. Foredraget ledsages af billeder på Power Point.

Hans Arne Jensen, dr. agro.

   Kommende foredrag

   Fordrag - indhold

  Skuldelev-Selsø Pastorat