Menighedsrådesmøder i 2024.

Alle møder foregår i konfirmandstuen i præstegården i Skuldelev fra kl. 16.00-18.00

Den 16. januar

Den 6. februar

Den 5. marts

Den 2. april

Den 30. april: kl. 12.00 - 14.00

Den 28. maj

25. juni

20. august

10. september

8. oktober

5. november

 

 

 

 

   Menighedsrådsmøder