Den 12. april kl. 16.00 i konfirmandstuen i præstegården i Skuldelev

Den 3. maj kl. 16.00 i konfirmandstuen i præstegården i Skuldelev

Den 7. juni kl. 16.00 i konfirmandstuen i præstegården i Skuldelev

Den 28. juni kl. 17.00 Ekstra-ordinært menighedsrådsemøde i konfirmandstuen i præstegåden i Skuldlev

Den 8. august kl. 16.00 i konfirmandstuen i præstegården i Skuldelev

 

   Menighedsrådsmøder

  Skuldelev-Selsø Pastorat