Menighedsråd

Vil du i kontakt med menighedsrådet, så kan dette ske ved at sende en mail til: 7458@sogn.dk.

Tilføj gerne hvem mail er til i emnefeltet (f.eks. Att. kirkeværge, Att. kasserer eller Att. formand).

Du kan også se medlemmerne af menighedsrådets direkte kontaktinformationer herunder.

Menighedsrådsformand

Victor Graeser-Greve
Telefon: 30 45 61 11
Mail. vim@km.dk

Kontaktperson

Victor Graeser-Greve

Mobil: 30 45 61 11

Mail: vim@km.dk

Kasserer

Inger Marie Birk Jørgensen
mail: miebirkjorgensen@hotmail.com

Menigt medlem

  Skuldelev-Selsø Pastorat