Menighedsråd

Vil du i kontakt med menighedsrådet, så kan dette ske ved at sende en mail til: 7458@sogn.dk.

Tilføj gerne hvem mail er til i emnefeltet (f.eks. Att. kirkeværge, Att. kasserer eller Att. formand).

Du kan også se medlemmerne af menighedsrådets direkte kontaktinformationer herunder.

Skuldelev-Selsø MR har den 4/10-2023 besluttet at delegere kompetence til PU i henhold til vedtægt for samarbejde. PU har den 11/10 nedsat et såkaldt "forretningsmenighedsråd", der fungerer som forretningsudvalg for PU.

Menighedsrådsformand

Eskil Dickmeiss

Mobil: 23 45 18 29

Mail: esdi@km.dk

Daglig leder/Kontaktperson

Victor Graeser-Greve

Mobil: 30 45 61 11

Mail: vim@km.dk 

Kirkeværge og Kontaktperson

Jens Larsen

Mail: jensllenesl@gmail.com

 

Kasserer

Inger Marie Birk Jørgensen
mail: miebirkjorgensen@hotmail.com

 

Menigt medlem