Ansatte

 

Organist ved Skuldelev-Selsø kirker

PT. vakant!

Kirkesanger ved Skuldelev-Selsø kirker

Stig Jørgensen

Telefonnummer: 21 96 39 00

Graver/kirketjener Selsø kirke

Christian Hattesen

Telefonnummer: 51 22 48 43

Mail: chhp@km.dk

Graver/kirketjener Skuldelev

PT.  vakant!

Henvendelse til graver Christian Hattesen

Mail: chhp@km.dk