Netværksgruppen

Netværksgruppen startede i 1997, hvor sognepræsten havde haft flere henvendelser om økonomisk støtte fra mindrebemidlede borgere i Skuldelev-Selsø sogne, som troede, at kirken havde nogle midler at uddele - hvilket ikke var tilfældet!

Med et ønske om at hjælpe, blev Netværksgruppen etableret. Netværksgruppen får økonomisk støtte fra menighedsrådet og det er sognepræsten, der uddeler legaterne, der måtte komme på tale. Netværksgruppen mødes hver tirsdag kl. 13.30 - 15.30 i konfirmandstuen i præstegården i Skuldelev. Netværksgruppen laver bl.a. håndarbejde som sælges til basaren, som de i øvrigt også arrangerer og én gang om året er der en udflugt.

Info.:
Netværksgruppen mødes om tirsdagen i konfirmandstuen på præstegården i Skuldelev fra kl. 13.30 - 15.30:

Hvis Du/I har lyst til at være med, er Du/I hjerteligt velkomne hver tirsdag eftermiddag!